Waist Bag

 • Item Code : NB-29L
 • Product : Waist Bag  ( Inner bag & front Pocket )
 • Size : 145 x 110 x 70mm
 • Weight : 230g
 • Item Code : HD-53A & B
 • Product : Waist Bag ( Single Pocket )
 • Size :
 • Weight :
@@@@
 • Item Code : NB-29G
 • Product : Waist Bag  ( Inner bag & front Pocket )
 • Size : 145 x 110 x 70mm
 • Weight : 230g
 • Item Code : NB-25C & D
 • Product : Waist Bag
 • Size :
 • Weight :
@@@@
 • Item Code : NB-27A & B
 • Product : Waist Bag  ( w / Triple Case )
 • NB-27A160  x 135 x 50 mm    Weight=190g
 • NB-27B145 x 130 x 50 mm     Weight=180g
 • Item Code : NB-26A . B . C
 • Product : Waist Bag  ( w / Double  Case )
 • NB-26A : 165  x 135 x 50 mm    Weight=190g
 • NB-26B : 145 x 130 x 50 mm     Weight=180g
 • NB-26C : 110 x 110 x 40 mm     Weight=130g
@@@@
 • Item Code : NB-29A . C . D
 • Product : Waist Bag  ( w / Single Case )
 • NB-29A : 200  x 130 x 45 mm    Weight=250g
 • NB-29C : 150 x 105 x 45 mm     Weight=150g
 • NB-29D : 150 x 105 x 45 mm     Weight=125g
 • Item Code : NB-29E & F
 • Product : Waist Bag  ( w / Single  Case )
 • Size : 140 x 100 x 25 mm
 • Weight : 100g
@@@@
 • Item Code : NB-24A & B
 • Product : Ultra Waist Bag
 • NB-24A : 200 x 185 x 115 mm     Weight=270g
 •                  ( Can Carry respirator )
 • NB-24B : 190 x 165 x 90 mm        Weight=195g
 • Item Code : NB-24C & D
 • Product : Ultra Waist Bag
 • NB-24C : 200 x 185 x 115 mm     Weight=270g
 •                ( Can Carry respirator )
 • NB-24D : 190 x 165 x 90 mm       Weight=195g
@@@@
 • Item Code : NB-24E
 • Product : Ultra Waist Bag
 • Size : 200 x 185 x 115 mm
 •          ( Can Carry respirator )
 • Item Code : MA-23M & L
 • Product : Cigarette Pouch
 • MA-23M : 95 x 80 mm     Weight=75g
 • MA-23L : 110 x 80 mm     Weight=95g
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@
@@@@